Zásahová jednotka

Při požáru lesa ve Sloupě byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu

V pondělí 21. března, krátce před dvanáctou hodinou, vyjela naše jednotka k požáru lesního porostu do Sloupa. První jednotky byly na místě už od půl jedenácté, ale vzhledem k rychlému šíření požáru byl vyhlášen 2. a pak i 3. stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 17 jednotek hasičů, včetně dvou jednotek předurčené k ochraně obyvatelstva, které na místě zásahu zajišťovaly občerstvení pro zasahující. Zásah, který komplikoval silný vítr a nepřístupný terén, se podařilo dostat pod kontrolu kolem jedné hodiny odpoledne, kdy se podařilo zastavit šíření požáru a dále už se dohašovala jednotlivá ohniska. V 16:50 byly už plameny zlikvidovány a jednotky se postupně vracely zpátky na svoje základny. Na místě už zůstávaly jen jednotky ze Sloupa a z Vavřince, které dohlížely na požářiště. Naše jednotka se vrátila zpátky na základnu kolem šesté hodiny večer. Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje byla plocha požáru odhadnuta na 300×300 metrů.

článek: Blanenský deník

reportáž: Krimi zprávy na Primě

Odstranění nakloněných stromů

V pondělí 28. 12. 2020 v 7:52 byla naše jednotka povolána k odstranění zavěšených stromů nad dráty el. vedení mezi Šošůvkou a Vysočany. Na místě, za přítomnosti pracovníka E.ON jsme pomocí MŘP odstranili nebezpečně zavěšené stromy nad el. vedení a vozovkou. Po příjezdu pracovníků Lesy ČR jsme v místě události kyvadlově řídili dopravu, z důvodu odstranění dalších stromů hrozící pádem na el. vedení.

Doporučení pro jednotky SDH k aktuální situaci

Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujeme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:

  1. Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
  2. Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.
  3. Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.
  4. V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.
  5. Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. 
  6. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.
  7. V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.