Vyjádření SDH Šošůvka

SDH Šošůvka čestně prohlašuje a rezolutně odmítá článek, který se objevil dnes 15.10.2020 na sociální síti Facebook a uvádím  vše na pravou míru. Nějaký pan Kamil Lehký-pokud existuje uvedl naprosto nepravdivé a lživé informace o naší zásahové jednotce, která měla údajně pomáhat včera 14.10.2020 při povodní ve Sloupu. Tento pán není členem a už vůbec není velitelem zásahové jednotky ve Sloupu jak v článku uvedl. SDH Šošůvka prohlašuje,že nebyla povolána operačním důstojníkem-Kopis na pomoc při povodni ve Sloupu. Údajný pan Lehký chtěl zřejmě poškodit jméno našeho sboru a potažmo i naší obce a asi si neuvědomuje co tímto lživým článkem způsobil. Česká republika se momentálně nachází v nouzovém stavu a tresty za tohle lživé a křivé obvinění jsou o to přísnější. Tímto bych chtěl vzkázat tomuhle pisálkovi, že SDH Šošůvka je připravena podat trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění. Jen doufám, že všichni bratři hasiči článku nevěří. Je to jen ubohá provokace, která bude po zásluze potrestána, protože tohle se prostě nedělá.

Jaroslav Zouhar,starosta SDH Šošůvka

VÝSTRAHA: Velmi vydatný déšť a povodňová bdělost

Velmi vydatný déšť

platnost od 18.6. 12:00 do 19.6. 18:00

Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Povodňová bdělost

platnost od 18.6. 15:00 do odvolání

Vzhledem k nasycení povodí z předchozích srážek může dojít k překročení 1. stupně povodňové aktivity. Nelze vyloučit i lokální krátkodobé překročení 2. stupně povodňové aktivity.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

(zdroj: portal.chmi.cz)