Zásahová jednotka

Odstranění nakloněných stromů

V pondělí 28. 12. 2020 v 7:52 byla naše jednotka povolána k odstranění zavěšených stromů nad dráty el. vedení mezi Šošůvkou a Vysočany. Na místě, za přítomnosti pracovníka E.ON jsme pomocí MŘP odstranili nebezpečně zavěšené stromy nad el. vedení a vozovkou. Po příjezdu pracovníků Lesy ČR jsme v místě události kyvadlově řídili dopravu, z důvodu odstranění dalších stromů hrozící pádem na el. vedení.

Doporučení pro jednotky SDH k aktuální situaci

Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujeme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:

  1. Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
  2. Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.
  3. Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.
  4. V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.
  5. Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. 
  6. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.
  7. V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.

Požár komínu bytového domu

V úterý 25.12.2018 nás od obědu „vytáhla“ siréna. V 12:09 byla naše jednotka vyslána k požáru komínu bytového domu v Šošůvce. Po příjezdu na místo jsme provedli čištění komínového tělesa, poté velitel zásahu proměřil komín termokamerou. Další nebezpečí nehrozilo a velitel nás odvolal zpátky na základnu. Samotný zásah trval kolem hodiny a půl.

Na místě:

  • PS Blansko
  • SDH Šošůvka
  • PČR

Pár fotek: https://www.rajce.net/a15750154

 

Silná bouřka polámala stromy

Ve středu 8.8., krátce po půl sedmé, byla povolána naše zásahová jednotka na spadené stromy přes silnici pod Šošůvkou. Po příjezdu na místo, už zasahovala jednotka ze Sloupu, která začala , pomocí MŘP, rozřezávat stromy od křižovatky a naše jednotka začala rozřezávat stromy od Šošůvky. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpátky na základnu.