Archiv autora: Petr Němec, referent kolektivu mládeže

Doporučení pro jednotky SDH k aktuální situaci

Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV doporučujeme pro udržení akceschopnosti jednotky zohlednit následující doporučení:

  1. Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
  2. Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.
  3. Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.
  4. V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.
  5. Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena. 
  6. V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.
  7. V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.

Ostatkový průvod

V sobotu dne 22.2.2020 se uskutečnil již tradiční ostatkový průvod.Celkem se zúčastnilo 35 masek. Počasí nám vyšlo, všichni jsme si to užili a po 16 hodině jsme se vrátili zpět na hasičskou zbrojnici. Děkuji všem, kteří se účastnili a také našim hudebníkům – část Šošůvské scholy.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.

XVI. Hasičský ples

V pátek 14.2.2020 se uskutečnil již XVI. Hasičský ples. K tanci a poslechu nám zahrála skupina K-Band. Předtančení zajistili tanečníci z Blanska a zpestřením večera bylo vystoupení Natky Nezvalové se svým psem.

Chtěl bych poděkovat členům našeho sboru, kteří se starali o zdárný průběh plesu. Děkuji všem sponzorům a také děkuji všem, kteří ples navštívili – moc si toho vážíme.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.